Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Povinně zveřejňované informace

Úplný oficiální název: Obec Hrušky

Důvod a způsob založení: 

Obec Hrušky vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s ustanovením § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (který byl později zrušen a nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů). Obec Hrušky je veřejnoprávní korporací, samostatnou právnickou osobou s právní subjektivitou, která disponuje vlastním majetkem a hospodaří  na základě rozpočtu.

Posláním obce je pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, dále zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu za podmínek stanovených zákony.

Příjem žádostí o informace: Obec Hrušky, U zbrojnice 100, 691 56  Hrušky

 
Název Velikost Vyvěšeno
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021  

361.8KB 2022-02-17 07:52:18 Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Žádost k zákonu č.106/1999 Sb.- č.j. HRU-0340/20  

216.6KB 2019-12-19 08:57:34 Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Směrnice k zák. č._106/1999 Sb.  

298.7KB 2019-12-19 08:57:20 Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Metodická pomůcka k zák. č. 106/1999 Sb  

115.6KB 2019-12-19 08:56:55 Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Žádost k zák. č. 106/1999 Sb  

59.3KB 2019-12-19 08:56:37 Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Sazebník úhrad za poskytování informací  

132.2KB 2019-12-19 08:55:38 Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016  

279.6KB 2019-12-18 17:34:40 Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015  

271.3KB 2019-12-18 17:34:24 Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014  

271.2KB 2019-12-18 17:34:12 Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013  

988.5KB 2019-12-18 17:34:01 Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012  

270.9KB 2019-12-18 17:33:48 Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011  

259.4KB 2019-12-18 17:33:18 Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2010  

259.4KB 2019-12-18 17:33:04 Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Povinně zveřejňované informace  

94.4KB 2019-12-18 17:32:51 Stáhnout