Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
 • Zajímavosti v okolí

  Lednicko – valtický areál & Pálava
 • Lednicko – valtický areál

  Lednicko-valtický areál je jednou z nejvzácnějších perel pokladnice historického a kulturního bohatství České republiky a také jeden z nejpozoruhodnějších přírodních a současně i umělecko historicky významných území střední Evropy. Je považován za nejrozsáhlejší celek komponované krajiny v Evropě a asi i na světě. Vznikl od konce 18. do poloviny 19. století promyšlenou činností tehdejších majitelů panství Lichtensteinů a dnes je zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

  lednice

  Jeho dvěma centry jsou Valtice a Lednice známé hlavně svými zámky a parky. Ve volné krajině jsou zde rozmístěny romantické stavby v podobě letohrádků či loveckých zámečků, jako např. Minaret, Janův hrad, Hraniční zámeček, Apollonův chrám, Belveder, chrám Tří grácií, kaple sv. Huberta, kolonáda na Rajstně, Lovecký zámeček, Nový dvůr, obelisk, Rendes–vous (Dianin chrám), Rybniční zámeček, Lány, Pohansko a další. Součástí je i soustava Lednických rybníků.

 • Pálava

  Chráněná krajinná oblast Pálava byla vyhlášena v roce 1976. Nachází se v nejjižnější části Moravy mezi řekou Dyjí a česko-rakouskou hranicí. Lidová etymologie vysvětluje jméno Pálava jako “země spálená sluncem”, vzhledem k suchému a teplému podnebí celé oblasti.

  Přírodovědná i kulturní výjimečnost celého území nalezla své ocenění v návrhu na začlenění do světové sítě biosférických rezervací UNESCO. Stalo se tak na podnět Československého výboru programu Člověk a biosféra v roce 1986.

  palava

  CHKO Pálava je oblíbeným cílem turistů z celého území republiky i ze zahraničí, kteří sem přicházejí obdivovat neobvykle krásnou krajinu, přírodu, historické i architektonické památky i využívat pohostinnost místního obyvatelstva. Nejvyšším bodem je Děvín. Na dalších vrších jsou zříceniny středověkých hradů Děvičky a Sirotčí hrádek. Pavlovské vrchy jsou domovem vzácných stepí, lesostepí, teplomilných doubrav a suťových lesů. Mnoho návštěvníků sem přichází na jaře, aby obdivovali kvetoucí koniklece, kosatce a hlaváčky. Perlou je jedna z posledních lokalit slanomilné vegetace v České republice v národní přírodní rezervaci Slanisko u Nesytu. Součástí oblasti je zbytek lužních lesů u Novomlýnských nádrží (Křivé jezero). Z několika míst se nabízí pohled na velkou část jižní Moravy, přilehlé oblasti Dolních Rakous a slovenské Malé Karpaty. Chráněná příroda je přístupná pouze pro pěší.