• Dobrovolný svazek

  obcí Hrušky a Týnec pro stavbu „Společná ČOV Hrušky-Týnec“
 • Dobrovolný svazek obcí Hrušky a Týnec pro stavbu „Společná ČOV Hrušky-Týnec“
 • U zbrojnice 100
  691 56 Hrušky

 • IČ: 70851514
  DIČ: CZ70851514
 • Číslo účtu/kód banky:
  1385447309/0800
  veden u České spořitelny
 • Datová schránka:
  ID: z3mpk9i

 • Předseda DSO
  Mgr. Petr Dresler, Ph.D.
  +420 603 838 112

 • Místopředseda DSO
  Ing. Jaroslav Čech
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Účetní DSO
  Petra Hůrská, DiS.
  +420 731 318 162
  +420 519 325 918
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Úřední hodiny

  Pondělí:  8:00 - 17:00
  Úterý:      8:00 - 15:00
  Středa:    8:00 - 17:00
  Čtvrtek:  NEÚŘEDNÍ DEN
  Pátek:      NEÚŘEDNÍ DEN

  11:30 - 12:30 polední přestávka

Organizační struktura

Statutární orgán tvoří osoby, které mají oprávnění jednat za právnickou osobu, což jsou: 

 • Předseda DSO Mgr. Petr Dresler, Ph.D.
 • Místopředseda DSO Ing. Jaroslav Čech

Výbor a Revizní komise DSO

Výbor má 5 členů

 1. Mgr. Petr Dresler, Ph.D.
 2. Ing. Jaroslav Čech
 3. Bc. Jana Filipovičová
 4. Ing. Marek Babisz
 5. Mgr. Hana Zoubková

Revizní komise má 3 členy

 1. Mgr. Svatava Bradávková
 2. Mgr. Stanislav Helešic
 3. Mgr. Petr Sláma

Zastupitelé obce Hrušky

 1. Bc. Jana Filipovičová - starostka obce Hrušky 
 2. Ing. Marek Babisz – místostarosta obce Hrušky
 3. Mgr. Petr Dresler, Ph.D. – předseda DSO
 4. Mgr. Svatava Bradávková 
 5. Věra Florusová 
 6. Mgr. Stanislav Helešic 
 7. Ivana Jančálková 
 8. Boris Koníček
 9. Ing. Lenka Marcinková Ondrášková
 10. Ing. Miroslav Mráz
 11. Jan Nešpor
 12. Ing. Jakub Říha 
 13. Jaroslav Smetana 
 14. Marek Špacír
 15. Ing. Petr Tichý 

Zastupitelé obce Týnec

 1. Mgr Hana Zoubková – starostka obce Týnec
 2. Mgr. Bc. František Čech, MPA – místostarosta obce Týnec
 3. Ing. Jaroslav Čech – místopředseda DSO
 4. Hana Kobzíková
 5. Milan Kopuletý
 6. Ing. Marek Čujan
 7. Mgr. Věroslava Hesová
 8. Mgr. Sylva Hrubá
 9. Bc. Petr Hrubý
 10. Dušan Krupica
 11. Jitka Langová
 12. Mgr. Petr Sláma
 13. Miriam Slámová
 14. MUDr. Karel Vája
 15. Petr Zugárek

Elektronická úřední deska DSO

Služby

Dobrovolný svazek obcí Hrušky a Týnec se řídí zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a dále také prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb.

Činnost DSO souvisí s poskytováním služeb týkajících se odvádění a čištění odpadních vod.

Dále také vybírání poplatků týkajících se stočného, od odběratelů, kteří vypouští odpadní či srážkové (jen podnikatelské subjekty) vody do veřejné kanalizace dle § 18 z. č. 274/2001 Sb.

Důležité informace

Jak postupovat při uzavírání smlouvy týkající se vypouštění odpadních vod

 1. Předložit projektovou dokumentaci (odevzdat na OÚ Hrušky, kde má DSO Hrušky -Týnec sídlo)
 2. Vyčkat na vyjádření DSO Hrušky-Týnec k předložené projektové dokumentaci (DSO Hrušky-Týnec má 30denní lhůtu na vydání vyjádření)
 3. Předseda DSO si, před záhozem kanalizační přípojky zkontroluje, zda je vše v souladu s vydaným vyjádřením, a také s dodanou projektovou dokumentací
 4. Jakmile se napojíte na kanalizační řád, je Vaší povinností dostavit se na OÚ Hrušky (zde má DSO Hrušky-Týnec sídlo) a uzavřít smlouvu týkající se vypouštění odpadních vod
 5. Nově uzavřená smlouva bude po zhotovení účetní předána Vám (z důvodu kontroly správnosti údajů, a také k podpisu. Prozatím bude smlouva ponechána u DSO Hrušky-Týnec. Smlouva bude zhotovena ve 2 totožných vydání, z nichž jedno bude uloženo v kanceláři DSO a druhé bude poté doručeno Vám)
 6. Uzavřená smlouva bude předána předsedovi DSO k podpisu
 7. Jakmile bude smlouva podepsána oběma stranami (dodavatelem, odběratelem), bude Vám dodána na uvedenou adresu (spolu se smlouvou Vám bude dodán také reklamační řád a obchodní podmínky)

Dále je také nutné dořešit zálohy, které jsou povinné…! úhradu záloh lze provádět přes SIPO nebo bankovním převodem

S sebou:

 • Občanský průkaz
 • Máte-li SIPO inkasní lístek (pouze v případě, že zálohy budou hrazeny přes SIPO)
 • Výpis z katastru nemovitostí (pokud rušíte smlouvu z důvodu prodeje nemovitosti)
 • Předávací protokol (pokud je nemovitost prodána, je zde uveden konečný stav vodoměru a informace o novém majiteli)

 

Co do kanalizace nepatří

Někteří z nás si možná neuvědomují, že některé z vypouštěných věcí do kanalizace nepatří. Je nutné si uvědomit, že v současné době je stále častým tématem problém s vodou a s vlivem vody na prostředí. Proto by každý z nás měl vodu chránit.

 • Jak jistě každý ví do kanalizační sítě je odváděna odpadní voda z jednotlivých domácností či firem. 
 • Odpadní vodou je v tomto případě myšlena voda mírně znečištěná během běžné denní hygieny, užívání toalety, úklidu, prací, umývání nádobí atd. 

To co do kanalizace nepatří je určeno v tzv. Kanalizačním řádu.

Co do kanalizace nepatří a je zákonem zakázáno do ní vypouštět

 • Biologický odpad – zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů 
 • Tuky – fritovací oleje, motorové oleje
 • Veškeré hygienické potřeby 
 • Chemikálie a další nebezpečné látky
 • Léky
 • Biologický odpad = zbytky potravin – přispíváme tím k životu potkanům
 • Kuchyňské drtiče odpadů - drtiče způsobují zanášení kanalizace usazenými pevnými látkami, na které se váži zejména tuky, což může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až do úrovně plné neprůtočnosti. Skutečností je, že používáni drtičů domovního odpadu způsobuje vážné problémy nejen s odvedením odpadních vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění a následném vypouštění do toků. Z tohoto důvodu je používání drtičů výslovně zakázáno.
 • Hygienické potřeby
  Do kanalizace nepatří ani žádné hygienické potřeby, jako například dětské pleny, vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby, vatové tyčinky a jiné čistící textilní materiály. V nich jsou kromě celulózového podílu také vyztužené vrstvy tvořené plastovými foliemi na bázi polyetylenu, polypropylenu a polyetylentereftalátů. Plastové části těchto potřeb ve vodě nepodléhají, na rozdíl od toaletního papíru, rozkladu a dokáží zanést, případně zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Následná nefunkčnost čerpací stanice může vést k nebezpečí zatopení kanalizace i suterénů napojených nemovitostí.
 • Chemických a nebezpečných látek
  Některé jsou vysoce jedovaté, a výbušné, a mají výrazný negativní vliv na biologické procesy čištění odpadních vod.  Jedná se o ropné látky, louhy, kyseliny, ředidla, tuky, oleje. I relativně malé množství těchto látek může zcela zlikvidovat bakterie, které v čistírnách odstraňují biologicky odbouratelné látky.  
 • Rovněž nadměrné užívání čistících, pracích a dezinfekčních prostředků přírodě rozhodně neprospívá.

Kam tedy s odpadem?

 • K likvidaci zbytků potravin a hygienických potřeb použijeme nádoby na tuhý domovní odpad – popelnice. 
 • Tuky z domácností, ale i motorové oleje po jejich vychlazení slijeme do PET lahví a odevzdáme ve sběrném středisku, které následně zajistí jejich odbornou likvidaci.
 • Obdobně postupujeme při likvidaci ředidel, kyselin, mořidel, louhů a barev - vždy odevzdáme do sběrného střediska – tzv. Ekodvora.
 • Nespotřebované nebo prošlé léky odneseme do lékáren, kde je vhodíme do nádob k tomu určeným.

Aktuálně

Připravuje se...
Textová verze
Grafická verze

Obec Hrušky

 • U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Obec Hrušky je veřejnoprávní korporací, samostatnou právnickou osobou s právní subjektivitou, která disponuje vlastním majetkem a hospodaří na základě rozpočtu.
 • Bankovní spojení: 4420651/0100
  KB Břeclav

 • IČ: 00283185, DIČ: CZ00283185
 • ID Datové schránky: xdgbm55

Úřední hodiny

 • pondělí
  8:00 – 11:30 | 12:30 - 17:00
 • úterý
  8:00 – 11:30 | 12:30 - 14:00
 • středa
  8:00 – 11:30 | 12:30 - 17:00
 • čtvrtek
  zavřeno
 • pátek
  zavřeno

Hlášení místního rozhlasu

 • pondělí, úterý, čtvrtek
  15.00 h
 • středa
  16.30 h
 • pátek
  13.00 h
 • Dopolední hlášení
  9.30 h
  pouze v případě potřeby nebo objednávky