Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
 • Dobrovolný svazek obcí Hrušky a Týnec

  pro stavbu „Společná ČOV Hrušky-Týnec“

Aktuálně

 • Předseda DSO
  Mgr. Petr Dresler, Ph.D.
  +420 603 838 112

 • Místopředseda DSO
  Bc. Petr Hrubý
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Účetní DSO
  Petra Hůrská, DiS.
  +420 731 318 162
  +420 519 325 918
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Úřední hodiny

  Pondělí:
  8:00 - 11:30 13:00 - 17:00

  Úterý:
  8:00 - 11:30 13:00 - 14:00

  Středa:
  8:00 - 11:30 13:00 - 17:00

  Čtvrtek:   ZAVŘENO

  Pátek:      ZAVŘENO

 • Dobrovolný svazek obcí Hrušky a Týnec pro stavbu „Společná ČOV Hrušky-Týnec“
 • U zbrojnice 100
  691 56 Hrušky

 • IČ: 70851514
  DIČ: CZ70851514
 • Číslo účtu/kód banky:
  1385447309/0800

 • Datová schránka:
  ID: z3mpk9i

Elektronická úřední deska DSO

Důležité informace

Jak postupovat při stavbě kanalizační přípojky a uzavření smlouvy týkající se vypouštění odpadních vod:

 1. Předložit DSO žádost o povolení stavby kanalizační přípojky a připojení na hlavní kanalizační řad včetně projektové dokumentace. DSO vydá stanovistko ve 30denní lhůtě od podání žádosti.
 2. Na základě stanoviska DSO požádat stavební úřad o vydání příslušného souhlasu se stavbou.
 3. Svépomocí nebo prostřednictvím odborné firmy provést stavbu kanalizační přípojky.
 4. Předseda DSO před záhozem kanalizační přípojky provede kontrolu, zda je vše v souladu s vydaným vyjádřením a s dodanou projektovou dokumentací.
 5. Po napojení na kanalizační řad je povinností nového odběratele s DSO uzavřít smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod na základě předložené žádosti (k dispozici na: Elektronická úřední deska DSO/Dokumenty/Žádost o uzavření smlouvy...).
 6. DSO vyhotoví smlouvu a předá ji odběrateli ke kontrole správnosti údajů a k podpisu. Následně bude podepsána předsedou DSO.
 7. Po podpisu oběma smluvními stranami bude smlouva doručena odběrateli na uvedenou adresu (včetně obchodních podmínek a reklamačního řád).

Součástí smluvního vztahu je i povinné placení záloh na stočné. Úhradu záloh lze provádět bankovním převodem nebo přes službu SIPO.

Geoportál obce - trasy sítí

Organizační struktura

Statutární orgán tvoří osoby, které mají oprávnění jednat za právnickou osobu, což jsou: 

 • Předseda DSO Hrušky-Týnec: Mgr. Petr Dresler, Ph.D.
 • Místopředseda DSO Hrušky-Týnec: Bc. Petr Hrubý

Výbor a Revizní komise DSO

Výbor má 5 členů

 1. Mgr. Petr Dresler, Ph.D.
 2. Bc. Petr Hrubý
 3. Ing. Jana Filipovičová
 4. Bc. Eliška Petrlová
 5. Ing. Marek Babisz

Revizní komise má 3 členy

 1. Mgr. Petr Sláma
 2. Ing. Jaroslava Rajchmanová
 3. Ing. Petr Polách

Zastupitelé obce Hrušky

 1. Ing. Jana Filipovičová - starostka obce Hrušky 
 2. Ing. Marek Babisz - místostarosta obce Hrušky
 3. Mgr. Petr Dresler, Ph.D. – předseda DSO Hrušky-Týnec
 4. Mgr. Stanislav Helešic 
 5. Bc. Ivana Jančálková 
 6. Ing. Aneta Kohútová
 7. Boris Koníček
 8. Ing. Lenka Ondrášková
 9. Ing. Jaroslava Rajchmanová
 10. Ing. Jakub Říha 
 11. Jaroslav Smetana 
 12. Ing. Jaroslav Snopek
 13. Marek Špacír
 14. Ing. Petr Tichý
 15. Kateřina Vališová DiS.

Zastupitelé obce Týnec

 1. Bc. Eliška Petrlová - starostka obce Týnec
 2. Mgr. Petr Sláma - místostarosta obce Týnec
 3. Mgr. Bc. František Čech MPA
 4. Mgr. Sylva Hrubá
 5. Bc. Petr Hrubý
 6. Hana Kobzíková
 7. Ondřej Koneček
 8. Milan Kopuletý
 9. Dušan Krupica
 10. Ing. Petr Polách
 11. Bc. Petr Savara
 12. Miriam Slámová
 13. Ing. Pavel Tuček
 14. Mgr. Hana Zoubková
 15. Petr Zugárek

Služby

Dobrovolný svazek obcí Hrušky a Týnec se řídí zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb.

Činnost DSO souvisí s poskytováním služeb týkajících se odvádění a čištění odpadních vod. A vybírání poplatků týkajících se stočného od odběratelů, kteří vypouští odpadní vody (a srážkové vody v případě podnikatelské činnosti) do veřejné kanalizace.

Co do kanalizace nepatří

Někteří z nás si možná neuvědomují, že některé z vypouštěných věcí do kanalizace nepatří. Je nutné si uvědomit, že v současné době je stále častým tématem problém s vodou a s vlivem vody na prostředí. Proto by každý z nás měl vodu chránit.

 • Jak jistě každý ví do kanalizační sítě je odváděna odpadní voda z jednotlivých domácností či firem. 
 • Odpadní vodou je v tomto případě myšlena voda mírně znečištěná během běžné denní hygieny, užívání toalety, úklidu, prací, umývání nádobí atd. 

To co do kanalizace nepatří je určeno v tzv. Kanalizačním řádu.

Co do kanalizace nepatří a je zákonem zakázáno do ní vypouštět

 • Biologický odpad – zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů 
 • Tuky – fritovací oleje, motorové oleje
 • Veškeré hygienické potřeby 
 • Chemikálie a další nebezpečné látky
 • Léky
 • Biologický odpad = zbytky potravin – přispíváme tím k životu potkanům
 • Kuchyňské drtiče odpadů - drtiče způsobují zanášení kanalizace usazenými pevnými látkami, na které se váži zejména tuky, což může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až do úrovně plné neprůtočnosti. Skutečností je, že používáni drtičů domovního odpadu způsobuje vážné problémy nejen s odvedením odpadních vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění a následném vypouštění do toků. Z tohoto důvodu je používání drtičů výslovně zakázáno.
 • Hygienické potřeby
  Do kanalizace nepatří ani žádné hygienické potřeby, jako například dětské pleny, vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby, vatové tyčinky a jiné čistící textilní materiály. V nich jsou kromě celulózového podílu také vyztužené vrstvy tvořené plastovými foliemi na bázi polyetylenu, polypropylenu a polyetylentereftalátů. Plastové části těchto potřeb ve vodě nepodléhají, na rozdíl od toaletního papíru, rozkladu a dokáží zanést, případně zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Následná nefunkčnost čerpací stanice může vést k nebezpečí zatopení kanalizace i suterénů napojených nemovitostí.
 • Chemických a nebezpečných látek
  Některé jsou vysoce jedovaté, a výbušné, a mají výrazný negativní vliv na biologické procesy čištění odpadních vod.  Jedná se o ropné látky, louhy, kyseliny, ředidla, tuky, oleje. I relativně malé množství těchto látek může zcela zlikvidovat bakterie, které v čistírnách odstraňují biologicky odbouratelné látky.  
 • Rovněž nadměrné užívání čistících, pracích a dezinfekčních prostředků přírodě rozhodně neprospívá.

Kam tedy s odpadem?

 • K likvidaci zbytků potravin a hygienických potřeb použijeme nádoby na tuhý domovní odpad – popelnice. 
 • Tuky z domácností, ale i motorové oleje po jejich vychlazení slijeme do PET lahví a odevzdáme ve sběrném středisku, které následně zajistí jejich odbornou likvidaci.
 • Obdobně postupujeme při likvidaci ředidel, kyselin, mořidel, louhů a barev - vždy odevzdáme do sběrného střediska – tzv. Ekodvora.
 • Nespotřebované nebo prošlé léky odneseme do lékáren, kde je vhodíme do nádob k tomu určeným.