POVINNÉ INFORMACE

Povinné Informace

Žádost k zákonu č.106/1999 Sb.- č.j. HRU-0340/20

Směrnice k zák. č._106/1999 Sb..pdf

Vyrocni_zprava za r.2014_dle_zakona_106_1999

Metodická pomůcka k zák. č. 106/1999 Sb.pdf

Žádost k zák. č. 106/1999 Sb.pdf

Sazebník služeb.pdf

 

1. Úplný oficiální název: Obec Hrušky

2. Důvod a způsob založení:
Obec Hrušky vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s ustanovením § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (který byl později zrušen a nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů). Obec Hrušky je veřejnoprávní korporací, samostatnou právnickou osobou s právní subjektivitou, která disponuje vlastním majetkem a hospodaří  na základě rozpočtu.

Posláním obce je pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, dále zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu za podmínek stanovených zákony.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení:

Oficiální název: Obec Hrušky
Adresa: U zbrojnice 100, 691 56  Hrušky
Telefon: +420 519 343 220
Fax: +420 519 343 221
Oficiální www: https://www.hrusky.cz
E-mail: obec@hrusky.cz

5. Bankovní spojení: 4420-651/0100 KB Břeclav

6. IČ: 00283 185

7. DIČ: CZ00 283 185

8. Rozpočet

9. Příjem žádostí o informace:
Obec Hrušky, U zbrojnice 100, 691 56  Hrušky

10. Opravné prostředky:

11. Formuláře:
nejsou k dispozici

12. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:
přesměrování na stránky Ministerstva vnitra 
některé upřesněné návody naleznete též na našich stránkách: potřebuji si vyřídit

13. Nejdůležitější předpisy:
obecně závazné vyhlášky obce
– další právní předpisy: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/699/place (odkaz mimo www.hrusky.cz)

14. Sazebník úhrad za poskytování informací:
Zazebník poplatků za informace

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2002

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2014

16. Seznam organizací

Mateřská škola Hrušky – příspěvková organizace
Základní škola Hrušky – příspěvková organizace
Místní knihovna Hrušky – organizační složka obce – Zřizovací listina