DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Seznam telefonních čísel

Mezinárodní tísňové volání 112
Tísňové volání Policie ČR 158
Tísňové volání rychlá zdravotní pomoc 155
Tísňové volání hasiči 150
Tísňové volání městská policie 156
Policie ČR, oddělení Břeclav 974 632 111
Městská policie Břeclav 519 373 876
Městská policie Moravská Nová Ves 774 600 054
Hasiči, Břeclav 950 615 103, 950 630 110
Poruchy el. proudu 800 225 577
Poruchy plynu 1239
Poruchy vodovodu, VaK Hodonín 518 305 911
Poruchy telefonních stanic 800 123 456
Lékařská služba první pomoci – dospělí 519 305 202
Lékařská služba první pomoci – děti 519 315 263
Lékařská služba první pomoci – zubní 519 303 213
Nemocnice Břeclav 519 315 111
Pohřební služba – Kelemen 519 326 046
Pohřební služba – Pelikán 603 507 954
Krajská hygienická stanice 545 211 221
Informace o telefonních číslech v ČR 1180
Informace o telefonních číslech v zahraničí 1181
Informace autobusy – BORS 519 444 255
Informace vlaky 972 632 472
Letiště Břeclav 534 001 823
Informace – Integrovaný dopravní systém 543 174 317