Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Transparentní účet pro finanční pomoc občanům obce Hrušky

Obec Hrušky

u Břeclavi

má zřízený transparentní účet

pro pomoc postižené obci Hrušky a její občany živelnou pohromou, stačí poukázat libovolnou finanční částku na účet číslo

123-4548350207/0100

IBAN: CZ77 0100 0001 2345 4835 0207

SWIFT/BIC: KOMBCZPP

Pokud chcete přispět konkrétně (fyzické osobě, právnické osobě, příspěvkové organizaci,...) do poznámky uveďte komu má být finanční dar poskytnut.

 

Více na: https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-4548350207