TURISTA

Turista

Obec Hrušky se nachází v turisticky významném regionu, s výhodnou polohou v jihovýchodní části Jižní Moravy při hranicích s Rakouskem a Slovenskem, který
odedávna představuje strategickou křižovatku Evropy.

Tudy kráčelo do Evropy křesťanství, podél zdejších řek se během staletí zrodilo
množství městeček a měst, na svazích se dodnes prostírají vinice a ovocné sady.

Svým návštěvníkům náš region předkládá rozmanitou
škálu kulturních, přírodních i technických památek, na své si přijdou i ctitelé moderní architektury a milovníci sportvních aktivit.

Blízká lokalita “Lednicko-Valtický areál” je zapsána v Seznamech světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, nabídku doplňuje přitažlivá folklorní
a vinařská turistika.