Veřejnoprávní smlouva mezi městysem MNV a obcí Hrušky o výkonu úkolů obecní policie

Veřejnoprávní smlouva mezi městysem MNV a obcí Hrušky o výkonu úkolů obecní policie