HOSPODAŘENÍ OBCE DETAIL

Rozpočet

Dokument Datum Vyvěšení Datum Svěšení
Údaje o plnění rozpočtu k 31.12.2016 21.3.2017 31.12.2017
Schválený rozpočet obce Hrušky 2017 21.3.2017 31.12.2017
Komentář k rozpočtu obce Hrušky 2017 21.3.2017 31.12.2017
Změna položek v rozpočtu obce Hrušky 2017  21.3.2017 31.12.2017
Návrh rozpočtu obce Hrušky 2018  15.11.2017  
Návrh rozpočtu obce Hrušky 2018 – srovnání s rokem 2017  15.11.2017  
Schválený rozpočet obce Hrušky 2018  29.12.2017  
Komentář k rozpočtu 2018  29.12.2017  
Návrh rozpočtu obce Hrušky 2019 22.11.2018  
Komentář k návrhu rozpočtu obce Hrušky 2019  22.11.2018  
Návrh rozpočtu obce Hrušky 2019 – srovnání s rokem 2018  22.11.2018  
Schválený rozpočet obce Hrušky 2019 7.1.2019  
Návrhu rozpočtu obce Hrušky 2020  27.11.2019  
Komentář k návrhu rozpočtu obce Hrušky 2020  27.11.2019  
Schválený rozpočet obce Hrušky 2020 – srovnání s rokem 2019  8.1.2020  
Schválený rozpocet obce Hrušky 2020_závazné ukazatele  8.1.2020  

Návrh rozpočtu – vyvěšuje se 15 dnů před schválením. Schválený rozpočet – vyvěšuje se do 30 dnů po schválení.

Rozpočtová opatření

Dokument Datum Vyvěšení Datum Svěšení
Rozpočtová opatření č.1 21.3.2017    —
Rozpočtová opatření č.2 5.6.2017    —
Rozpočtová opatření č.3 10.9.2017    —
Rozpočtová opatření č.4 15.11.2017    —
Rozpočtová opatření č.5 7.12.2017    —
Rozpočtová opatření č.6 16.1.2018    —
Rozpočtová opatření č.1 2018 13.4.2018    —
Rozpočtová opatření č.2 2018 10.7.2018    —
Rozpočtová opatření č.3 2018 14.8.2018    —
Rozpočtová opatření č.4 2018 10.10.2018    —
Rozpočtová opatření č.5 2018 12.12.2018    —
Rozpočtová opatření č.6 2018 11.1.2019    —
Rozpočtová opatření č.1 2019 11.9.2019    —
Rozpočtová opatření č.2 2019 11.10.2019    —
Rozpočtová opatření č.3 2019 29.11.2019    —
Rozpočtová opatření č.4 2019 8.1.2020    —

Rozpočtová opatření – vyvěšují se do 30 dnů po schválení.

Střednědobý výhled

Dokument Datum Vyvěšení Datum Svěšení
Návrh střednědobého výhled Obce Hrušky 15.11.2017    —
Schválený střednědobý výhledu Obce Hrušky 7.12.2017    —
Návrh střednědobého výhled Obce Hrušky 27.11.2019    —
Schválený střednědobý výhled 2021 – 2023 8.1.2020    —

Návrh střednědobého výhledu -vyvěšuje se 15 dnů před schválením. Schválený střednědobý výhled – vyvěšuje se do 30 dnů po schválení.

Závěrečný účet

Dokument Datum Vyvěšení Datum Svěšení
Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2016 7.7.2017   —
Návrh závěrečného účtu Obce Hrušky za rok 2016 1.6.2017    —
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 1.6.2017    —
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 1.6.2017    —
Výkaz zisku a ztráty 1.6.2017    —
Rozvaha 1.6.2017    —
Příloha 1.6.2017    —
Návrh závěrečného účtu Obce Hrušky za rok 2017 24.5.2018    —
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 24.5.2018    —
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2017 24.5.2018    —
Výkaz zisku a ztráty 24.5.2018    —
Rozvaha 2017 24.5.2018    —
Příloha 2017 24.5.2018    —
Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2017 29.6.2018    —
Návrh závěrečného účtu Obce Hrušky za rok 2018 16.5.2019    —
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 16.5.2019    —
Výkaz zisku a ztráty 16.5.2019    —
Rozvaha 2018 16.5.2019    —
Příloha 2018 16.5.2019    —
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018 16.5.2019    —
Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2018 12.6.2019    —

Návrh závěrečného účtu – vyvěšuje se 15 dnů před schválením. Schválený závěrečný účet – vyvěšuje se do 30 dnů po schválení.