Základní škola

Základní škola Hrušky, Hlavní 94, Hrušky, 691 56  IČO: 70880174

Web:   www.zshrusky.cz

Ředitelka školy: Mgr. Bradávková Svatava, Tel: 519 343 238, E-mail: zs.hrusky@tiscali.cz

Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Janulíková Hana, Tel: 519 343 845

Třídní učitelé: Mgr. Holečková Lenka, Mgr. Vrzalová Marcela, Mgr. Mikolášová Jana

Sborovna tel: 519 343 845

Motto školy:

Respektovat osobnost dítěte,

posilovat jeho zdravé sebevědomí,

vzbuzovat jeho zvídavost.

Utvářet a posilovat v dětech pozitivní

přístup k lidem a ke světu.