Zahrádkáři

Vinařská besídka (předchůdce Zahrádkářů) byla v Hruškách založena ve 30. letech. Jejím zakladatelem byl pan František Čapka. Majetkem besídky byly tři pojízdné postřikovače, které jezdily dům od domu a postřikovaly stromky, dále tři zádové postřikovače, vysoké žebříky, dvojité žebříky, filtr na víno a čerpadla na přetáčení vína s příslušenstvím.

V období protektorátu besídka zanikla, ale její bývalí členové i nadále pokračovali v ošetřování stromů v obci. Po roce 1945 byla organizace obnovena, ale vydržela pouhé tři roky. V roce 1948 byla rozpuštěna a tím končí její činnost.
Místní organizace Svazu zahrádkářů byla v Hruškách obnovena v roce 1963 Jaroslavem Kujou, který se ujal funkce předsedy. V současnosti předsedou zahrádkářů je pan Jan Nešpor a jednatelem Ing. Bohuslav Čapka.

V dnešních dnech sdružuje organizace více než stovku členů a poskytuje služby jak zahrádkářům, tak i vinařům, provádí prodej hnojiv, pomůcek pro vinaře, postřiků a zařizuje výkup ovoce a zeleniny.

Svaz zahrádkářů pořádá každoročně místní výstavy vína s ochutnávkou sýrů a občas také zajišťuje oblastní výstavu vín Podluží.