TJ Sokol Hrušky

http://sokolhrusky.webnode.cz/

Tělovýchova a sport mají v Hruškách bohatou tradici. První tělocvičná jednota “Orel” byla založena již v roce 1909 a ve své činnosti se zaměřila na cvičení prostných a na nářadích a také provozovala lehkou atletiku.¨

 9.5.1919 byla založena tělocvičná jednota Sokol, kde cvičily všechny věkové kategorie – mladší a starší žáci a žákyně, dorost, ženy a muži. V Sokole se organizovaly taneční zábavy, plesy, besídky, veřejná tělovýchovná vystoupení, akademie a také divadelní představení.

V období mezi válkami vyvíjela v naší obci činnost také FDTJ.
V období 30. let se začíná v Hruškách rovněž provozovat organizovaný fotbal sportovním klubem S.K. Hrušky.

V současné době je v naší obci organizovaná tělovýchova provozována Tělovýchovnou jednotou Sokol Podluží, v rámci které působí šachový oddíl, který je pravidelným účastníkem okresních soutěží a oddíl kopané se svými mužstvy žákovské základny, mladších a starších žáků, dorostu a jednoho mužstva mužů.