Národopisný kroužek

     Důležitým článkem pro udržení folkloru a různých folklorních tradic v naší obci je Dětský národopisný soubor „Šáteček“.
Pracujeme s dětmi již od předškolního věku, od čtyř let. Je to práce náročnější a také velmi užitečná. Absolvovali jsme již několik pěkných vystoupení.
V roce 2010 i letos jsme organizovali vystoupení na oslavu Svátku matek. Na těchto oslavách vystupují děti ze základní školy, z mateřské školy, dospělá mládež, mužácký sbor a děti ze souboru Šáteček. Letos nám obohatil program i chrámový sbor pod vedením paní Marie Snopkové.
V červnu loňského roku se soubor zúčastnil folklorního festivalu „Zpěvy na dědině“ v Kosticích.
Dále jsme vystupovali na Zahrávání hodů a na sobotním „ Předhodovním zpívání“.
V prosinci jsme u rozsvíceného vánočního stromu pěknými koledami, básněmi a říkadly zpestřili čas adventní.
Letos v březnu jsme měli možnost obohatit veselí při fašanku a předvést hru „Hudci a Turci“.
V dubnu se soubor zúčastnil Přehlídky dětských národopisných souborů Regionu Podluží v Dolních Bojanovicích. Děti zde předvedly taneček „Čížeček“ a hru „ Hudci a Turci“.
1. května jsme byli pozváni do Moravské Nové Vsi na Den řemesel. Zde děti vystupovaly s pásmem „Děti a ptáčci“.
Při nácviku programu používáme starých tradic, které se v naší dědině udály a které byly zapsány paní Zdenkou Jelínkovou v knížce Lidové tance a hry na Podluží.
Vedoucí souboru jsou dvě odvážné pracovnice paní Hana Filipovičová a paní Eva Húrská. Velkou pomocnicí je nám paní Jarka Filipovičová, u které čerpáme zkušenosti. S dětmi se snažíme co nejlépe spolupracovat a doufáme, že naše velká snaha se již projevuje ve vystoupeních, které soubor předvedl. Ještě nesmíme zapomenout na rodiče dětí, kteří tuto práci s dětmi podporují a vždy při různých akcích poskytují pomoc. Za to patří rodičům velké poděkování.
Přivítáme v souboru i další děti, které mají zájem o folklor, rádi zpívají, tancují.

vedoucí souboru

Kontakt na vedoucích:
Hana Filipovičová   tel.  723 336 300          email: hanafilipovicova@centrum.cz
Eva Húrská              tel.  724 513 359