Mužáci

Kontakt:

František Tichý – člen sboru

Mobil: 774 723 522, E-mail: tichy@podluzi.cz, V uličkách 146, Hrušky, 691 56

Mužské sbory na Podluží mají pevnou a bohatou tradici. Jsou složeny převážně z ženatých mužů, kteří rádi zpívají a svůj volný čas jsou ochotni obětovat nácviku písní a jejich prezentaci širokému okolí. Mužské sbory můžeme najít na Jihu Moravy téměř v každé obci. Ne jinak je tomu i v obcích na Podluží. V tomto regionu má každá obec svůj zpívající mužský sbor.

Mužský sbor z Hrušek vznikl v roce 1995. U jeho zrodu stálo 12 zpěváků. Jako první se funkce vedoucího mužáckého sboru ujal Ing. Jan Esterka spolu s panem Karlem Čapkou. Pod jejich vedením začal mužácký sbor pořádat hned několik nových pořadů a vystoupení, které se postupem doby staly folklórní tradicí obce.

Od počátku si mužský sbor buduje repertoár písní, ve kterém jsou obsaženy písně nejen z folklorní oblasti Podluží, ale i z dalších koutů Jižní Moravy. Snahou sboru je zachování poměru mezi písněmi staršími a mezi písněmi novými, které vznikají v posledních letech. Důvodem je snaha dokázat písní potěšit co nejširší věkové spektrum posluchačů.

Sbor se zpívá na celé řadě kulturních akcí. Ve své obci vždy po novém roce, jsou všichni obyvatelé Hrušek a okolí pozváni na „Tříkrálové zpívání“, v květnu je to pak oslava všech maminek, babiček a žen „Den matek“. Začátkem měsíce června žije takřka celé Podluží folklorními národopisnými slavnostmi, které se konají v sousedních Tvrdonicích s názvem „Podluží v písni a tanci“, kde se i mužácký sbor každoročně s nemalým úspěchem prezentuje. Další akcí je „Hrušecké kulturní léto“ a hlavním vyvrcholením kulturního dění na vesnici jsou vždy tradiční Hodové slavnosti. Pro navození hodovní nálady pořádá mužácký sbor vždy o den dříve v sobotu, pořad s názvem „Předhodovní zpívání“. Zde se každý rok představují mužácké sbory, zpěváci a tanečníci nejen z Podluží, ale i z jiných folklórních oblastí Jižní Moravy.

I mimo vystoupení pořádaná na „domácí půdě“ je činnost mužáckého sboru velmi pestrá. Sbor často bývá hostem „sobotních předhodovních zpívání“ v okolních obcích, ale také cestuje na druhou stranu naší republiky do Jižních Čech, aby i tam představil bohatost lidové tradice Jižní Moravy prostřednictvím podlužáckých písní a tanců.

Na sklonku roku 1998 odchází z řad mužáckého sboru několik zpěváků, mezi nimi i spoluzakladatel a vedoucí Ing. Jan Esterka. Roli vedoucího mužáckého sboru přebírá Karel Čapka, který se také stará o organizaci a přípravu kulturních akcí sboru. Umělecké vedení sboru přebírá Ing. Josef Smetana.

Z úzké spolupráce s Obecním úřadem a zejména se starostou panem Františkem Tichým, vznikají nové příležitosti na reprezentaci naší obce a podlužáckého folklóru jak u nás, tak i v zahraničí. Za zmínku stojí již dvě uskutečněná vystoupení na náměstí Svobody v Brně, v rámci mezinárodního adventního pořadu nazvaného „Vánoční mosty mezi městy“, a zároveň vyvrcholení tohoto pořadu v březnu 2001 na městské radnici ve Vídni, společným programem souborů z mnoha zúčastněných zemí. Dále pak reprezentace naší republiky v Lucembursku, Francii a Maďarsku. Je navázána aktivní spolupráce se všemi Českými centry ve všech hlavních evropských městech.

Mezi další také patří kulturní doprovod prestižní vinařské akce Sauvignon Forum 2000, uskutečněné v Lednici a následně v Kongresovém centru hlavního města Prahy. Každoročně se také účastníme pořadu Mezinárodní festival cimbálu, který se koná na nádvoří zámku Sádek u Čáslavic. Zúčastnili jsme se také středoevropského setkání křesťanů v Mariazell, dále doprovázíme slavnostní zahájení výstav a jiných kulturních akcí.

Sbor má v současné době 17 členů. Pravidelné zkoušení napomáhá jednak rozvoji hlasového a repertoárového fondu sboru, ale také k rozvoji týmové práce a společné reprezentace obce.