Hasiči

Hasičský sbor Hrušky byl založen 7. října 1884 z iniciativy podučitele Metoděje Matouška, starosty Františka Kalužíka a obecních radních Cyrila Nešpora, Jana Hřebačky a Jana Úlehly.Přihlásilo se 20 členů, kteří byli rozděleni na členy činné a přispívající.

– první stříkačka byla zakoupena 12.6.1885 na náklady obce, poprvé byla použita 27.8.1885
– na výstroj členů přispěl kníže Lichtenštejn, průmyslník Kuffner, c. k. okresní hejtman a zemský výbor
– v roce 1891 byl zakoupen jeden vůz pro dopravu a nářadí
– novější, ruční dvoukolová stříkačka byla pořízena v roce 1898
– 25. 8. 1901 byla otevřena nově postavená hasičská zbrojnice u hřbitova
– v roce 1930 sbor koupil první přenosnou motorovou stříkačku
– roku 1960 bylo započato se stavbou nové hasičské zbrojnice, dokončena byla v roce 1964
– seznam techniky z toho roku obsahuje vozidlo DVS 8, stříkačky PS 8 a PS 12
– později přibyla skříňová Avie

Ve sboru probíhala do roku 1987 také práce s mládeží. Mezi činné členy patřily také ženy, nejdříve jako zdravotnice, pozděj i jako zásahové družstvo, ještě před několika lety se družstvo žen pravidelně účastnilo soutěží v hasičském sportu s velmi dobrými výsledky.Také družstvo mužů  mělo velmi dobré výsledky v soutěžích a opakovaně vyhrálo okresní kolo.

– od roku 2003 se pro nedostatek mladých adeptů soutěží neúčastní
– v roce 2003 byl zakoupen cisternový automobil Karosa
– v roce 2004 uplynulo 120 let od založení sboru

V současné době má SDH Hrušky v užívání cisternový automobil Tatra 815 6×6 CAS 32 dále Tatra 815 VT 8×8.1.R –  speciální vyprošťovací automobil z dřívějších nedotknutelných zásob Armády České republiky, kde obdobná vozidla sloužila k převozu pásové techniky.Vozidlo je vybaveno výkonným navijákem o síle 35 tun, spolu s jeho výtečnými jízdními vlastnostmi v terénu se už několikrát osvědčilo při technických zásazích a vyprošťování vozidel po haváriích a vozidel dobrovolných i profesionálních sborů uváznutých při zásazích.

V součastnosti začaly práce na přestavbě automobilu Tatra 815 VT 8×8.1.R na cisternový automobil, s tím, že velmi dobré užitné schopnosti vyprošťovacího speciálu budou zachovány.
Žádný z okolních sborů dobrovolných i profesionálních stejnou technikou nedisponuje, což si uvědomilo i krajské ředitelství a dotací podpořilo jeho pořízení.

Dále je sbor vybaven dýchací a osvětlovací technikou, elektrocentrálou, plovoucími čerpadli a další potřebnou technikou a vybavením.

V minulém roce byli pořízeny do obou aut vozidlové radiostanice s přímím napojením na Integrovaný záchraný systém ČR a také dvě přenosné radiostanice.

Sbor se každoročně účastní až 20 zásahů, jak požárů, tak v poslední době
díky speciální vyprošťovací technice především technických zásahů a odstraňování havárií.