OBČAN

Občan

Společenský život provází obec a její obyvatele po celý rok. K tradičním historickým zvyklostem patří i místní společenské události.
Oproti společenskému životu ve městě se jednotlivé akce a události v obci vždy týkají většiny obyvatel obce,
kteří působí buď jako organizátoři, přímí účastníci, či jako diváci.

Obec žije poměrně bohatým kulturním životem. V Hruškách je i nyní stále dodržována řada historických
i novodobějších tradic a svátků.

V obci působí aktivně několik společenských a zájmových organizací a spolků. Složení a členská základna jednotlivých organizací a spolků se,
jak to na venkově bývá, prolíná. S řadou jmen občanů obce se lze setkat v několika spolcích a organizacích současně.