ÚŘEDNÍ DESKA

Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
2017-10-23 Výsledky voleb do Parlamentu ČR 2017 v obci Hrušky Obec Hrušky 2017-11-08 Stáhnout
2017-10-19 Zápis ze zasedání Zastupitelstva ze dne 18.10.2017 Obec Hrušky 2017-11-03 Stáhnout
2017-10-17 Veřejná vyhláška o nálezu nalezené věci Obec Hrušky 2020-10-17 Stáhnout
2017-10-17 Upozornění pro voliče Krajský úřad JMK 2017-11-01 Stáhnout
2017-10-16 Oznámení o zahájení řízení a stanovení termínu ústního jednání spojeného s místním šetřením ve věci změny dobývacího prostoru Tvrdonice, ev. č. 4 0037 Obvodní báňský úřad 2017-10-31 Stáhnout
2017-10-16 Zásady a podmínky odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů E.ON Distribuce a.s. 2017-10-31 Stáhnout
2017-10-16 Upozornění pro vlastníky pozemků E.ON Distribuce a.s. 2017-10-31 Stáhnout
2017-10-10 Zápis ze zasedání Zastupitelstva ze dne 9.10.2017 Obec Hrušky 2017-10-26 Stáhnout
2017-09-12 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Přerov 2017-11-02 Stáhnout
2017-09-12 Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN 2023-12-31 Stáhnout
2017-09-07 Parlamentní volby 2017 – oznámení o počtu okrsků OÚ Hrušky 2017-10-27
2017-07-19 Nebezpečí požáru Hejtman JMK Stáhnout
2017-02-27 Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN 2023-12-31 Stáhnout
2017-02-08 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) Ekobiomasa s.r.o. Stáhnout
2017-01-02 Kalendář svozu odpadů pro rok 2017 2017-12-31
2016-09-12 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) E.ON Distribuce, a.s. Stáhnout
2016-01-05 Záměr prodeje OÚ Hrušky 2016-01-20 Stáhnout
2016-01-04 Kolaudační rozhodnutí – ulice Za vodú MÚ Břeclav 2016-01-19 Stáhnout
2015-12-07 Vysvětlivky zkratek použitých v seznamech nemovitostí 2023-12-31 Stáhnout
2015-11-16 Upozornění na povinnost zaregistrovat se jako plátce spotřební daně z vína a meziproduktů Celní úřad JMK Stáhnout
2015-10-02 Informace – požární hydranty Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Stáhnout
2015-09-29 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí E.ON Čestká republika s.r.o. Stáhnout
2015-08-15 Přehled sběru odpadů Obec Hrušky Stáhnout
2015-08-12 Odběr vody – upozornění Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Stáhnout
2015-07-15 Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Hejtman JMK Stáhnout
2015-05-28 Zpráva o přezkumu hospodaření Region Podluží 2015-06-12 Stáhnout
2015-03-12 Příloha č.2-poskytování dotací z rozpočtu obce Obec Hrušky 2015-06-13 Stáhnout
2015-03-12 Příloha č.1-poskytování dotací z rozpočtu obce Obec Hrušky 2015-06-13 Stáhnout
2015-03-12 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Hrušky Obec Hrušky 2015-06-13 Stáhnout
2015-03-12 Dotačníp rogram obce Hrušky na období2 015_ 2018 Obec Hrušky 2015-06-13 Stáhnout
2015-02-03 Kalendář svozu odpadů pro rok 2015 Obec Hrušky Stáhnout
2015-02-01 Informace pro veřejnost Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 2023-12-31 Stáhnout