ÚŘEDNÍ DESKA

Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
2018-02-21 Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku OÚ Hrušky 2018-03-23 Stáhnout
2018-02-21 Seznam neznámých vlastníků nemovitostí Pozemkový fond ČR 2023-12-31 Stáhnout
2018-02-19 Záměr prodeje nemovitosti Obec Hrušky 2018-03-06 Stáhnout
2018-02-14 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Přerov 2018-04-05 Stáhnout
2018-02-13 Zápis ze zasedání Zastupitelstva ze dne 1.2.2018 Obec Hrušky 2018-03-01 Stáhnout
2018-02-07 Nabídka pozemků k pronájmu Státní pozemkový úřad 2018-03-09 Stáhnout
2018-01-04 Střednědobý výhled rozpočtu DSO Region Podluží pro rok 2019 – 2022 DSO Region Podluží Stáhnout
2018-01-04 Rozpočet DSO Region Podluží pro rok 2018 DSO Region Podluží Stáhnout
2018-01-04 Rozpočtové opatření DSO Region Podluží DSO Region Podluží Stáhnout
2017-12-20 Odečtový lístek na vyúčtování stočného DSO Hrušky – Týnec 2018-02-28 Stáhnout
2017-12-10 Přehled zveřejněných dokumentů v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., Obec Hrušky Stáhnout
2017-10-17 Veřejná vyhláška o nálezu nalezené věci Obec Hrušky 2020-10-17 Stáhnout
2017-09-12 Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN 2023-12-31 Stáhnout
2017-07-19 Nebezpečí požáru Hejtman JMK Stáhnout
2017-02-27 Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN 2023-12-31 Stáhnout
2017-02-08 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) Ekobiomasa s.r.o. Stáhnout
2016-09-12 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) E.ON Distribuce, a.s. Stáhnout
2016-01-05 Záměr prodeje OÚ Hrušky 2016-01-20 Stáhnout
2016-01-04 Kolaudační rozhodnutí – ulice Za vodú MÚ Břeclav 2016-01-19 Stáhnout
2015-12-07 Vysvětlivky zkratek použitých v seznamech nemovitostí 2023-12-31 Stáhnout
2015-11-16 Upozornění na povinnost zaregistrovat se jako plátce spotřební daně z vína a meziproduktů Celní úřad JMK Stáhnout
2015-10-02 Informace – požární hydranty Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Stáhnout
2015-09-29 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí E.ON Čestká republika s.r.o. Stáhnout
2015-08-15 Přehled sběru odpadů Obec Hrušky Stáhnout
2015-08-12 Odběr vody – upozornění Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Stáhnout
2015-07-15 Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Hejtman JMK Stáhnout
2015-05-28 Zpráva o přezkumu hospodaření Region Podluží 2015-06-12 Stáhnout
2015-03-12 Příloha č.2-poskytování dotací z rozpočtu obce Obec Hrušky 2015-06-13 Stáhnout
2015-03-12 Příloha č.1-poskytování dotací z rozpočtu obce Obec Hrušky 2015-06-13 Stáhnout
2015-03-12 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Hrušky Obec Hrušky 2015-06-13 Stáhnout
2015-03-12 Dotačníp rogram obce Hrušky na období2 015_ 2018 Obec Hrušky 2015-06-13 Stáhnout
2015-02-03 Kalendář svozu odpadů pro rok 2015 Obec Hrušky Stáhnout
2015-02-01 Informace pro veřejnost Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 2023-12-31 Stáhnout