ÚŘEDNÍ DESKA

Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
2017-08-09 Záměr prodeje nemovitosti Obec Hrušky 2017-08-24 Stáhnout
2017-08-08 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí Úřad pro zastupování státu ve věcech majektových 2017-09-06 Stáhnout
2017-08-08 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí – příloha Úřad pro zastupování státu ve věcech majektových 2017-09-06 Stáhnout
2017-08-07 Usnesení OS v Břeclavi Okresní soud Břeclav 2017-09-08 Stáhnout
2017-08-03 Dražební vyhláška Prokonzulta, a.s. 2017-09-15 Stáhnout
2017-08-01 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí Úřad pro zastupování státu ve věcech majektových 2017-08-23 Stáhnout
2017-08-01 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí – příloha Úřad pro zastupování státu ve věcech majektových 2017-08-23 Stáhnout
2017-08-01 Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ Státní pozemkový úřad 2017-09-02 Stáhnout
2017-08-01 Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ – příloha 1 Státní pozemkový úřad 2017-09-02 Stáhnout
2017-08-01 Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ – příloha 2 Státní pozemkový úřad 2017-09-02 Stáhnout
2017-07-19 Nebezpečí požáru Hejtman JMK Stáhnout
2017-02-27 Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN 2023-12-31 Stáhnout
2017-02-08 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) Ekobiomasa s.r.o. Stáhnout
2017-01-02 Kalendář svozu odpadů pro rok 2017 2017-12-31
2016-09-12 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) E.ON Distribuce, a.s. Stáhnout
2016-01-05 Záměr prodeje OÚ Hrušky 2016-01-20 Stáhnout
2016-01-04 Kolaudační rozhodnutí – ulice Za vodú MÚ Břeclav 2016-01-19 Stáhnout
2015-12-07 Vysvětlivky zkratek použitých v seznamech nemovitostí 2023-12-31 Stáhnout
2015-11-16 Upozornění na povinnost zaregistrovat se jako plátce spotřební daně z vína a meziproduktů Celní úřad JMK Stáhnout
2015-10-02 Informace – požární hydranty Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Stáhnout
2015-09-29 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí E.ON Čestká republika s.r.o. Stáhnout
2015-08-15 Přehled sběru odpadů Obec Hrušky Stáhnout
2015-08-12 Odběr vody – upozornění Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Stáhnout
2015-07-15 Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Hejtman JMK Stáhnout
2015-05-28 Zpráva o přezkumu hospodaření Region Podluží 2015-06-12 Stáhnout
2015-03-12 Příloha č.2-poskytování dotací z rozpočtu obce Obec Hrušky 2015-06-13 Stáhnout
2015-03-12 Příloha č.1-poskytování dotací z rozpočtu obce Obec Hrušky 2015-06-13 Stáhnout
2015-03-12 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Hrušky Obec Hrušky 2015-06-13 Stáhnout
2015-03-12 Dotačníp rogram obce Hrušky na období2 015_ 2018 Obec Hrušky 2015-06-13 Stáhnout
2015-02-03 Kalendář svozu odpadů pro rok 2015 Obec Hrušky Stáhnout
2015-02-01 Informace pro veřejnost Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 2023-12-31 Stáhnout