ÚŘEDNÍ DESKA

Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
2017-12-13 První zasedání volebních okrskových komisí dne 20.12.2017 Obec Hrušky 2017-12-21 Stáhnout
2017-12-10 Přehled zveřejněných dokumentů v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., Obec Hrušky Stáhnout
2017-12-06 Rozhodnutí o povolení stavby MěÚ Břeclav, odbor život. prostředí 2017-12-22 Stáhnout
2017-12-06 Zápis ze zasedání Zastupitelstva ze dne 4.12.2017 Obec Hrušky 2017-12-21 Stáhnout
2017-12-04 Rozhodnutí o změně dobývacího prostoru Tvrdonice Obvodní báňský úřad JMK 2017-12-19 Stáhnout
2017-11-28 Informace o počtu a sídle volebních okrsků OÚ Hrušky 2018-01-28 Stáhnout
2017-11-28 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise OÚ Hrušky 2018-01-28 Stáhnout
2017-11-20 ceny za vodné a stočné platné od 1. 1. 2018 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 2018-01-31 Stáhnout
2017-11-01 PÚ zveřejnění nepropachtovaného – nepronajatého majetku SPÚ 2018-02-07 Stáhnout
2017-10-17 Veřejná vyhláška o nálezu nalezené věci Obec Hrušky 2020-10-17 Stáhnout
2017-09-12 Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN 2023-12-31 Stáhnout
2017-07-19 Nebezpečí požáru Hejtman JMK Stáhnout
2017-02-27 Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN 2023-12-31 Stáhnout
2017-02-08 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) Ekobiomasa s.r.o. Stáhnout
2017-01-02 Kalendář svozu odpadů pro rok 2017 2017-12-31
2016-09-12 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) E.ON Distribuce, a.s. Stáhnout
2016-01-05 Záměr prodeje OÚ Hrušky 2016-01-20 Stáhnout
2016-01-04 Kolaudační rozhodnutí – ulice Za vodú MÚ Břeclav 2016-01-19 Stáhnout
2015-12-07 Vysvětlivky zkratek použitých v seznamech nemovitostí 2023-12-31 Stáhnout
2015-11-16 Upozornění na povinnost zaregistrovat se jako plátce spotřební daně z vína a meziproduktů Celní úřad JMK Stáhnout
2015-10-02 Informace – požární hydranty Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Stáhnout
2015-09-29 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí E.ON Čestká republika s.r.o. Stáhnout
2015-08-15 Přehled sběru odpadů Obec Hrušky Stáhnout
2015-08-12 Odběr vody – upozornění Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Stáhnout
2015-07-15 Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Hejtman JMK Stáhnout
2015-05-28 Zpráva o přezkumu hospodaření Region Podluží 2015-06-12 Stáhnout
2015-03-12 Příloha č.2-poskytování dotací z rozpočtu obce Obec Hrušky 2015-06-13 Stáhnout
2015-03-12 Příloha č.1-poskytování dotací z rozpočtu obce Obec Hrušky 2015-06-13 Stáhnout
2015-03-12 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Hrušky Obec Hrušky 2015-06-13 Stáhnout
2015-03-12 Dotačníp rogram obce Hrušky na období2 015_ 2018 Obec Hrušky 2015-06-13 Stáhnout
2015-02-03 Kalendář svozu odpadů pro rok 2015 Obec Hrušky Stáhnout
2015-02-01 Informace pro veřejnost Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 2023-12-31 Stáhnout