Nařízení Obce Hrušky č. 1/2016, kteým se stanovuje maximáIní cena za při|ožení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidIa

Nařízení Obce Hrušky č. 1/2016, kteým se stanovuje maximáIní cena za při|ožení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidIa