ÚZEMNÍ PLÁN OBCE

Územní plán obce

Oznámení o veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP Hrušky

Doručení upraveného a posouzeného návrhu ÚP Hrušky, vyhodnocení vlivů ÚP Hrušky na udržitelný rozvoj území včetně jeho vyhodnocení vlivů naHrušky – III – vyhodnocení vlivů UP na URU

Hrušky I_01 výkres základního členění

Hrušky I_02 hlavní výkres

Hrušky I_03 hlavní výkres-technická infrastruktura-vodní hospodářství

Hrušky I_04 hlavní výkres-technická infrastruktura-energetika a spoje

Hrušky I_05 veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

Hrušky II_01 koordinační výkres

Hrusky II_02 výkres širších vztahů

Hrušky II_03 předpokládané zábory půdního fondu

Hrušky- textová část I-A

Hrušky vyhodnocení vlivů na ŽP příloha k URU dodatek č.1

Hrušky vyhodnocení vlivů na ŽP-příloha k URU

Hrušky-textová část II-A odůvodnění

___________________________________________________

Hrušky-III-vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Hrušky-II.A textová část odůvodnění

Hrušky-II.02 výkres širších vztahů

Hrušky-I.A textová část výrok

Hrušky-I.02 hlavní výkres

Hrušky-I.01 výkres základního členění

Hrušky SEA

Hrušky II.03Předpokládané zábory půdního fondu

Hrušky II.01 koordinační výkres

Hrušky I.05 veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

Hrušky-I.04-hlavní-výkres-technická-infrastruktura-energetika-a-spoje

Hrušky-I.03-hlavní-výkres-technická-infrastruktura-vodní-hospodářství

___________________________________________________________________

Oznámení o vydání změny č. 6 ÚPNSÚ.PDF

Příloha k zadání změny č. 6 ÚPNSÚ.pdf

Návrh zadání změny č. 6 ÚPNSÚ.pdf

Oznámeni o projednáni návrhu zadáni Změny č.6 ÚPN SU Hrušky.pdf


Změna č. 4B ÚPNSÚ

Změna č. 4B ÚPNSÚ 01

Změna č. 4B ÚPNSÚ 02

Změna č. 4B ÚPNSÚ 03

Změna č. 4B ÚPNSÚ 04

Změna č. 4B ÚPNSÚ 05

Změna č. 4B ÚPNSÚ 06

Změna č. 4B ÚPNSÚ 07


Změna č. 5 ÚPNSÚ

Změna č. 5 ÚPNSÚ 01

Změna č. 5 ÚPNSÚ 02

Změna č. 5 ÚPNSÚ 03

Změna č. 5 ÚPNSÚ 04

Změna č. 5 ÚPNSÚ 05

Změna č. 5 ÚPNSÚ 06

Změna č. 5 ÚPNSÚ 07

Změna č. 5 ÚPNSÚ 08