RADA OBCE

Složení rady obce

Filipovičová Jana, Bc. – starostka obce,  Tel: 519 343 220, Mobil: 603 716 376,  E-mail: filipovicova@hrusky.cz

Hlavní 78, Hrušky, 691 56

Trecha Josef – místostarosta obce, Mobil: 603 873 866, E-mail: obec@hrusky.cz

Hlavní 28, Hrušky, 691 56

Bradávková Svatava, Mgr., Tel. do zaměstnání: 519 343 238, Mobil: 601 578 410
Na rynku 97, Hrušky, 691 56

Nešpor Jan, Mobil: 607 946 301 
Na rynku 143, Hrušky, 691 56

Teturová Jana, MUDr.., Mobil: 604 369 307

Hlavní 114, Hrušky, 691 56