HOSPODAŘENÍ OBCE DETAIL

Rozpočet

Dokument Datum Vyvěšení Datum Svěšení
Údaje o plnění rozpočtu k 31.12.2016 21.3.2017 31.12.2017
Schválený rozpočet obce Hrušky 2017 21.3.2017 31.12.2017
Komentář k rozpočtu obce Hrušky 2017 21.3.2017 31.12.2017
Změna položek v rozpočtu obce Hrušky 2017  21.3.2017 31.12.2017
Návrh rozpočtu obce Hrušky 2018  15.11.2017  
Návrh rozpočtu obce Hrušky 2018 – srovnání s rokem 2017  15.11.2017  
Schválený rozpočet obce Hrušky 2018  29.12.2017  
Komentář k rozpočtu 2018  29.12.2017  

Návrh rozpočtu – vyvěšuje se 15 dnů před schválením. Schválený rozpočet – vyvěšuje se do 30 dnů po schválení.

Rozpočtová opatření

Dokument Datum Vyvěšení Datum Svěšení
Rozpočtová opatření č.1 21.3.2017    —
Rozpočtová opatření č.2 5.6.2017    —
Rozpočtová opatření č.3 10.9.2017    —
Rozpočtová opatření č.4 15.11.2017    —
Rozpočtová opatření č.5 7.12.2017    —
Rozpočtová opatření č.6 16.1.2018    —

Rozpočtová opatření – vyvěšují se do 30 dnů po schválení.

Střednědobý výhled

Dokument Datum Vyvěšení Datum Svěšení
Schválený střednědobý výhled Obce Hrušky 21.3.2017    —
Návrh střednědobého výhledu Obce Hrušky 15.11.2017    —
Schválený střednědobý výhledu Obce Hrušky 7.12.2017    —

Návrh střednědobého výhledu -vyvěšuje se 15 dnů před schválením. Schválený střednědobý výhled – vyvěšuje se do 30 dnů po schválení.

Závěreční účet

Dokument Datum Vyvěšení Datum Svěšení
Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2016 7.7.2017   —
Návrh závěrečného účtu Obce Hrušky za rok 2016 1.6.2017    —
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 1.6.2017    —
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 1.6.2017    —
Výkaz zisku a ztráty 1.6.2017    —
Rozvaha 1.6.2017    —
Příloha 1.6.2017    —

Návrh závěrečného účtu – vyvěšuje se 15 dnů před schválením. Schválený závěrečný účet – vyvěšuje se do 30 dnů po schválení.