HOSPODAŘENÍ OBCE DETAIL

Rozpočet

Dokument Datum Vyvěšení Datum Svěšení
Údaje o plnění rozpočtu k 31.12.2016 21.3.2017 31.12.2017
Schválený rozpočet obce Hrušky 2017 21.3.2017 31.12.2017
Komentář k rozpočtu obce Hrušky 2017 21.3.2017 31.12.2017
Změna položek v rozpočtu obce Hrušky 2017  21.3.2017 31.12.2017

Návrh rozpočtu – vyvěšuje se 15 dnů před schválením. Schválený rozpočet – vyvěšuje se do 30 dnů po schválení.

Rozpočtová opatření

Dokument Datum Vyvěšení Datum Svěšení
Rozpočtová opatření č.1 21.3.2017    —

Rozpočtová opatření – vyvěšují se do 30 dnů po schválení.

Střednědobý výhled

Dokument Datum Vyvěšení Datum Svěšení
Schválený střednědobý výhled Obce Hrušky 21.3.2017    —

Návrh střednědobého výhledu -vyvěšuje se 15 dnů před schválením. Schválený střednědobý výhled – vyvěšuje se do 30 dnů po schválení.

Závěreční účet

Dokument Datum Vyvěšení Datum Svěšení
.    —    —

Návrh závěrečného účtu – vyvěšuje se 15 dnů před schválením. Schválený závěrečný účet – vyvěšuje se do 30 dnů po schválení.