DSO REGION PODLUŽÍ

Rozpočet

Dokument Datum Vyvěšení Datum Svěšení
Rozpočet Region Podluží 2017 13.3.2017    —
Informace o plnění rozpočtu Region Podluží 2017 13.11.2017    —
Návrh rozpočtu Regionu Podluží 2018 13.11.2017    —

Návrh rozpočtu – vyvěšuje se 15 dnů před schválením. Schválený rozpočet – vyvěšuje se do 30 dnů po schválení.

Rozpočtová opatření

Dokument Datum Vyvěšení Datum Svěšení
.    

Rozpočtová opatření – vyvěšují se do 30 dnů po schválení.

Střednědobý výhled

Dokument Datum Vyvěšení Datum Svěšení
 Střednědobý výhled Region Podluží 2017  23.3.2017     —
 Rozpočtový výhled Region Podluží 2019-2022  13.11.2017     —
     

Návrh střednědobého výhledu -vyvěšuje se 15 dnů před schválením. Schválený střednědobý výhled – vyvěšuje se do 30 dnů po schválení.

Závěreční účet

Dokument Datum Vyvěšení Datum Svěšení
 Závěreční účet 2016  10.5.2017     —
 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu  10.5.2017     —
 Rozvaha  10.5.2017     —
 Příloha účetní závěrky  10.5.2017     —
 Zpráva o přezkoumání hospodaření  10.5.2017     —

Návrh závěrečného účtu – vyvěšuje se 15 dnů před schválením. Schválený závěrečný účet – vyvěšuje se do 30 dnů po schválení.