DSO HRUšKY – TÝNEC – ČOV

Rozpočet

Dokument Datum Vyvěšení Datum Svěšení
Schválený rozpočet DSO Hrušky-Týnec 2017 21.3.2017    —

Návrh rozpočtu – vyvěšuje se 15 dnů před schválením. Schválený rozpočet – vyvěšuje se do 30 dnů po schválení.

Rozpočtová opatření

Dokument Datum Vyvěšení Datum Svěšení
.    

Rozpočtová opatření – vyvěšují se do 30 dnů po schválení.

Střednědobý výhled

Dokument Datum Vyvěšení Datum Svěšení
Střednědobý výhled DSO Hrušky-Týnec 2018-2020 21.3.2017    —

Návrh střednědobého výhledu -vyvěšuje se 15 dnů před schválením. Schválený střednědobý výhled – vyvěšuje se do 30 dnů po schválení.

Závěreční účet

Dokument Datum Vyvěšení Datum Svěšení
Závěrečný účet DSO Hrušky-Týnec 2016 7.7.2017    —
Návrh závěrečného účtu DSO Hrušky-Týnec 2016 5.6.2017    —
Výkaz zisků a ztrát 5.6.2017    —
Příloha 2016 5.6.2017    —
Rozvaha 2016 5.6.2017    —
Fin 2-12 M 2016 5.6.2017    —
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 5.6.2017    —

Návrh závěrečného účtu – vyvěšuje se 15 dnů před schválením. Schválený závěrečný účet – vyvěšuje se do 30 dnů po schválení.